Endüstriyel
Mühendislik Departmanı

Yangın Önlemeye Uyarlama Projelerinin Tasarlanması, Elektrik , Aeraulik , Gaz, Buhar vs. Tesisleri
Entegre Çevre İzni, Tek Çevre İzni ve Genel Nitelikli Uyumun elde edilmesi için gerekli tüm proje ve işlemlerin gerçekleştirilmesi.
81/08 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve sonrasında yapılan değişiklikler ve entegrasyonlar uyarınca İşyerlerinde Sağlık ve Güvenlik alanında uyarlama için gerekli tüm belgelerin işlenmesi. Örneğin, Risk Değerlendirme Belgesi, Kimyasal Risk Değerlendirmesi, Elektrik Riski Değerlendirmesi vs.

Acil Durum Yönetim Planı vs. Gıda sektörü için tüm belgelerin işlenmesi. Örneğin HACCP (Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları), MOCA Yönetim Planı (Gıdayla Temas Eden Malzemeler ve Nesneler), alerjen maddeler için Yönetim ve Kontrol Planı vs. Yeni bir şirketin faaliyet başlangıcında gerekli tüm belgelerin yetkili belediyeye sunulması. Örneğin Makinelerin Çalıştırılması, İnsan Sağlığı için Tehlikeli Endüstri Bildirisi, Üç çalışandan fazlası için Madde 67 Bildirisi vs. Makinenin CE İşaretine uyumlu kılınması için gerekli tüm işlemlerin tasarlanması haricinde, Makine direktifinde, kullanım ve bakım kılavuzunda öngörülen risklerin değerlendirmesinin gerçekleştirilmesi.

Belediye (SCIA), kadastro ve Yetkili Sivil Mühendislik ofisi (Toskana Bölgesi) nezdinde düzenleme için, örneğin asma katlar, malzemelerin depolanması veya tüm faaliyetlerin yönetimi de dahil olmak üzere binaların inşası gibi demir veya diğer malzemeli yapısal projelerin gerçekleştirilmesi. Her türlü inşaat faaliyetini yürütmek için gerekli tüm proje ve uygulamaların işlenmesi (Örnek yeni teknik odalar, yeni ofisler vs.).
Kurumsal yapıyı yürürlükteki yönetmeliklere uyarlamak için gerekli tüm kursların sağlanması. Örneğin, İtfaiyeci, İlkyardım Görevlisi eğitimleri, İşçilerin Zorunlu Eğitimi, Forklift Sürücüsü, Gıda Görevlisi Eğitimi vs. Tüm öğretmenlerimizin nitelikli oldukları belirtilmektedir.